Nigiri


Nigiri sake/CHF5.50
Salmone
Nigiri maguro/CHF6.50
Tonno
Nigiri tai/CHF5.50
Orata
Nigiri avocado/CHF4.50
Avocado
Nigiri amaebi/CHF5.50
Gambero* rosso crudo di Sicilia
Nigiri ebi/CHF5.50
Gambero* cotto
Nigiri unagi/CHF6.50
Anguilla
Nigiri tako/CHF5.50
Polpo
Nigiri suzuki/CHF5.50
Branzino